Turnen, dames en heren

Turnen is een zeer complete sport. Turnen brengt kracht, lenigheid, elegantie en souplesse. Maar turnen is ook voldoening, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en moed. Turnen is plezier en verdriet, vreugde en teleurstelling. Voor ieder op zijn of haar niveau is turnen een sport om trots op te zijn!

Turnselectie

Kinderen met een bijzonder talent voor gymnastiek kunnen geselecteerd worden voor de turnselectie. De leiding schat in of het talent groot genoeg is om zich in de toekomst zo te ontwikkelen dat er aan wedstrijden meegedaan kan worden.

In het jaar dat het kind 6 jaar wordt, beoordeelt de leiding of dit aan de orde is of niet.

De turnselectie is echt wat anders dan de ‘gewone’ gym. Er wordt een flink aantal uren in de week extra getraind. De ‘gewone’ gymles of een uur streetdance is verplicht. Zie het ‘lesrooster’ voor de relevante tijden.

Het vraagt veel toewijding en doorzettingsvermogen van de turners. Ook van de ouders wordt meer verwacht.

Leiding

De turnselectie wordt getraind door de volgende trainsters:

  • Diana van der Berg, hoofdtrainster dames
  • Hester Oost, assistent dames turnen

Wedstrijden

Er wordt meegedaan aan wedstrijden van de KNGU – Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Dit zijn circa 3 á 4 wedstrijden per jaar. De leiding bepaalt of iemand ‘klaar’ is om met deze wedstrijden mee te doen en op welk niveau er gestart gaat worden.

Onze vereniging komt uit in de vierde, af en toe derde divisie. Het wedstrijd seizoen loopt van januari tot en met mei. Zodra de wedstrijddata bekend zijn, worden ze op deze site vermeld.

Op www.kngu.nl is veel informatie te vinden betreffende de wedstrijden (data, programma’s van wedstrijden etc.). Ongeveer 1 week voor aanvang van een wedstrijd is het programma van de betreffende wedstrijd te downloaden.

Bij deelname aan wedstrijden is ‘wedstrijdgeld’ verschuldigd. Deze wordt aan de deelnemer doorberekend. Ook over deze onkosten is meer informatie te vinden op www.kngu.nl.

Kleding

Tijdens de training wordt bij voorkeur een eigen turnpakje gedragen, voor jongens mag dit ook een broekje met een shirt zijn. Voor de deelname aan wedstrijden is het wedstrijdpakje van de vereniging verplicht. Deze wordt op maat gemaakt. De kosten voor dit pakje zijn voor eigen rekening. Om de 3 jaar wordt een nieuwe pakje uitgezocht en vastgesteld. Het pakje voor de dames wordt gemaakt door en kan aangeschaft worden bij Frances Slomp, De Brinken 14 te Dalen (06-46756813). 

Tijdens de wedstrijden worden er trainingspakken van de vereniging gedragen. Deze kunnen besteld worden via Sluyter Sport in Coevorden en worden dan voorzien van naam en logo van de vereniging. Dit is voor eigen rekening.


Jureren

Iedere vereniging waarvan turnsters meedoen aan een wedstrijd moet  – naar evenredigheid – verplicht juryleden leveren. Gebeurt dit niet dan kan een vereniging, en dus ook de turnsters, uitgesloten worden van deelname aan deze wedstrijden. Concreet betekent dit dat de turnsters NIET op wedstrijden mogen turnen. Daarom doet de vereniging een continue beroep op alle ouders en overige familieleden om een jurycursus te volgen.

De opleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten, te weten een introductiebijeenkomst (verplichte dag) en 2 praktijkbijeenkomsten, daarnaast is ook zelfstudie nodig.

Meer informatie is te vinden op www.kngucampus.nl.

Nadat de jury bijeenkomsten met goed gevolg zijn afgelegd, wordt het jurybrevet afgegeven, waardoor de deelnemer bevoegd is om de lagere niveau’s van het turnen te mogen jureren.

Voor hogere niveau’s moet een aanvullende cursus gevolgd worden. De kosten voor het volgen van de cursus neemt de vereniging voor haar rekening.

Indeling van wedstrijden hangt af van het aantal juryleden dat er binnen de vereniging beschikbaar is en uiteraard van al dan niet deelname van kinderen van de juryleden.

Indien de vereniging juryleden moet inhuren om dat wij zelf geen of onvoldoende juryleden kunnen leveren, worden de kosten hiervoor aan de deelnemers doorberekend.

Opgave voor de jurycursus kan via het bestuur van de Gymvereniging Dalen – info@gymverenigingdalen.nl