Contributie 

De contributie is afhankelijk van hoeveel uren er per week worden afgenomen.  Hoe meer uren er worden afgenomen, hoe meer korting er wordt gegeven.  


De contributie (inclusief bondscontributie, met staffelkorting) is vanaf 1 januari 2024:

Contributie jeugd tot 16 jaar: Contributie 16 jaar e.o.
1e uur € 18,75 (incl. €2,30 bondscontributie) 1e uur € 21,25 (incl. €2,83 bondscontributie)
2e uur € 12,00 2e uur € 13,50
3e uur € 10,00 3e uur € 11,50
4e uur en meer € 51,00 (onbeperkt) 4e uur en meer € 58,00 (onbeperkt)Per maand wordt ook de zgn. bondscontributie geïnd (dit is inbegrepen bij het 1e lesuur). Voor actuele bedragen zie de site van de KNGU. Voor 2024 is dit € 2,30 voor jeugdleden en € 2,83 voor volwassenen.  

Dit bedrag draagt de vereniging volledig af aan de KNGU.

De bond verzorgt veel voor de verenigingen. Denk aan opleiding, bijscholing, cursussen voor bestuurders, organiseren van wedstrijden, verzorgen van cursussen voor juryleden, etc.

Inschrijven

Klik hier om ons inschrijfformulier te downloaden

Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt eenmalig €5 inschrijfkosten in rekening gebracht.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, per eerste van de maand.

Opzegtermijn van een selectiegroep (turnen, springgroep, streetdance) gaat in per eerste van de maand. Er is geen opzegtermijn van 1 maand.

Collectieve Verzekering

De KNGU heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle leden (ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid). Deze verzekering is van kracht binnen de les, maar ook op de route van en naar de sporthal/locatie.


Historie

De gymnastiekvereniging Dalen werd opgericht in 1939. Net voordat de tweede wereldoorlog uitbrak. De gymnastiek was in die tijd de tweede sportvereniging in het dorp. Alleen de voetbalvereniging bestond al.

Beide verenigingen hebben lang samengewerkt, feitelijk was het een zgn. omni vereniging. Het was een tijd waarin nagenoeg alle kinderen vanaf de kleuterleeftijd naar de  gymnastiek gingen. De jongens konden pas vanaf twaalf jaar terecht bij de voetbalvereniging.

Na de oorlog zijn de handbal- en volleybalvereniging opgericht. De volleybal speelde haar wedstrijden in de gymzaal bij de lagere school. De handbal speelde in de open lucht.

Alles werd anders toen in het begin van de jaren 70 er op 't Grootveld een blaashal werd geplaatst. Dat betekende voor de sport in het algemeen een enorme vooruitgang. De tennisvereniging werd opgericht en er kwamen een badminton- en een judovereniging.

Adressen & Contact

Sporthal

't Grootveld
Dalerveensestraat 30B
7751 ZT  Dalen
Telefoonnummer 0524-552613

Dagelijks bestuur

Medevoorzitter: Erna Mazenier, Bovenkruier 11, 7751 DT, Dalen

Medevoorzitter: Gretha Vleems, Kieftenweg 14, 7751 DA, Dalen

Secretaris: vacant

Penningmeester: Anet ter Veen; anetterveen@gmail.com

Algemene bestuursleden

Rianne Eisen

Roelie Hegen

Lian Bijen

Anne Reinders (ledenadministratie) annereinders4@gmail.com

Contact met ons opnemen?

Via email gvdalenbestuur@gmail.com kunt u direct contact met ons opnemen.

Documenten, Verslagen & Beleidsplan

OmschrijvingDocument
Jaarverslag 2015 - 2016
notulen jaarvergadering 2016
Jaarverslag 2016 - 2017
notulen jaarvergadering 2017
jaarverslag 2017 - 2018
notulen jaarvergadering 2018
jaarverslag 2018 - 2019
jaarverslag 2019/2020
jaarverslag 2020/2021
jaarverslag 2021/2022
jaarverslag 2022/2023
notulen jaarvergadering