Jaarvergadering 11 april 2019

Uitnodiging Jaarvergadering Gymvereniging

Aan alle leden, ouders, verzorgers,

Graag nodigen wij jou, u uit voor de jaarvergadering van de Gymvereniging Dalen.
Donderdag 11 april a.s. om 20.30 uur bent u van harte welkom in de kantine van Jansen & Meppelink, Kleine Veld 15 in Dalen.

Naast de gebruikelijke zaken als de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester
en de kascommissie, zullen we wederom ook stilstaan bij de behoefte aan nieuwe bestuursleden! Daarom, naast deze uitnodiging, ook (nogmaals) een dringende oproep;

Meld je aan als bestuurslid voor onze vereniging
en help mee om onze actieve vereniging verder te laten groeien!

Agenda
Jaarvergadering 2018 Gymvereniging Dalen
Datum: 11 april 2019
Locatie: Kantine Jansen & Meppelink, Kleine Veld 15 – Dalen
Tijd: 20.30 uur

Opening en welkom
1. Notulen verslag 2018
2. Jaarverslag secretaris
3. Financieel jaarverslag penningmeester
4. Verslag kascommissie
5. Benoemen kascommissie 2019
6. Bestuursverkiezing
7. WVTTK + Rondvraag
8. Dank aan aanwezigen en sluiting