Bijzondere ledenvergadering

Op donderdag 15 februari 2018 heeft de aangekondigde bijzondere ledenvergadering van de Gymvereniging Dalen plaatsgevonden. 

Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de huidige situatie en de noodzaak tot een aantal maatregelen. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna is unaniem besloten de voorgestelde maatregelen door te voeren.

Per 1 maart 2018 vinden de volgende wijzigingen plaats:

Schrappen van niet-rendabele uren

Helaas komt het gymuur voor heren-senioren (maandagavond 21-22 uur) te vervallen. 

Samenvoegen en verplaatsen van uren

De gymgroep meisjes 3 / 4 

  • wordt verplaatst naar de woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30  uur

De gymgroepen meisjes 5 en 6

  • worden samengevoegd en verplaatst naar de woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Contributieverhoging

Per 1 maart 2018 wordt een contributieverhoging doorgevoerd:

Gym, Turnen, Streetdance en Ouder- en Kindgym                                                                                                        €14,50 per maand

Seniorengym, Dance Fitness, Total Workout, Combi Workout, Steps en Kangoo Power en Dance +                          €16,50 per maand

N.B. voor deze lessen geldt dat bij verhindering bij de eigen les, dezelfde week een andere les gevolgd mag worden. Dit m.u.v. de Kangoo (daarvoor van te voren even overleggen met de leiding) i.v.m. de beperkte beschikbaarheid van de Kangooschoenen. Bedragen gelden voor het eerste uur, opvolgende uren volgens de kortings-staffel; zie daarvoor de site www.gymverenigingdalen.nl).

Naast de reguliere, maandelijkse contributie wordt bij inschrijving € 5,= inschrijfgeld en de zgn. bondscontributie in rekening gebracht. Voor toelichting: zie de site.