Agenda ledenvergadering 3 juli 2018

 Agenda                             

Algemene Ledenvergadering Gymvereniging Dalen

Datum:     2 juli 2018

Locatie:    Kantine Jansen & Meppelink, Kleine Veld 15 – Dalen

Tijd:          20.00 uur

Opening en welkom

  1. Notulen verslag 2017
  2. Jaarverslag secretaris
  3. Financieel jaarverslag penningmeester
  4. Benoeming kascommissie
  5. Bestuursverkiezing
  6. Rondvraag
  7. Dank aan aanwezigen en sluiting