Agenda ledenvergadering

Agenda                             

Extra Algemene Ledenvergadering Gymvereniging Dalen

Datum:    15 februari 2018

Locatie:    Kantine Jansen & Meppelink, Kleine Veld 15 – Dalen

Tijd:          20.30 uur

Opening en welkom

  1. Agenda
  2. Mededelingen
  3. Financiële situatie Gymvereniging Dalen – toelichting
  4. Voorstel tot noodzakelijke contributieverhoging
  5. Voorgenomen wijzigingen lesrooster (na voorjaarsvakantie)
  6. WVTTK 
  7. Rondvraag 
  8. Dank aan aanwezigen en sluiting